01 mars 2019

Fwd: Samarbetsavtal färdtjänst [LINDAHL-LEGAL.FID1621184]


Susanne Norling
Avdelningschef Utveckling och stöd

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Tel: 0322-61 64 70
susanne.norling@alingsas.se
www.alingsas.se


---------- Forwarded message ----------
From: "Peter Norling" <peter.norling@trafikkontoret.goteborg.se>
Date: Fri, Mar 1, 2019 at 9:03 AM +0100
Subject: Fwd: Samarbetsavtal färdtjänst [LINDAHL-LEGAL.FID1621184]
To: "Susanne Norling" <susanne.norling@alingsas.se>


Du får ändra så inte Lindahlkopplingen är uppenbar. Dom vill ju tjäna pengar på sånt här.

Med vänliga hälsningar

Peter Norling
Avdelningschef serviceresor

GÖTEBORGS STAD
Trafikkontoret
Telefon: 031-368 29 01 | SMS: 0702-12 36 80
E-post: peter.norling@tk.goteborg.se

Postadress: Box 2403, 403 16 Göteborg
Besök: Högsbogatan 40
Webbsida: www.goteborg.se/trafikkontoret,www.trafiken.nu 

Läs om hur trafikkontoret behandlar dina personuppgifter: www.goteborg.se/dinapersonuppgiftertrafikkontoret


Vidarebefordrat brev:

Från: Hanna Lundqvist <Hanna.Lundqvist@lindahl.se>
Datum: 24 augusti 2018 14:19:25 CEST
Till: Bjarne Johansson <bjarne.johansson@trafikkontoret.goteborg.se>, "Peter Norling" <peter.norling@trafikkontoret.goteborg.se>
Kopia: Pontus Etéus <Pontus.Eteus@lindahl.se>
Ämne: Samarbetsavtal färdtjänst [LINDAHL-LEGAL.FID1621184]

Hej Bjarne och Peter,

 

Jag bifogar ett utkast till samarbetsavtal med Mölndal, bilaga.

 

Gå gärna igenom och återkom med synpunkter.

 

Jag har följande två medskick.

 

1.     Avtalet kommer att innebära behandling av personuppgifter och ansvaret kring det behöver regleras i ett separat avtal som biläggs huvudavtalet. Vi kikar såklart gärna på den frågan också om det behövs, men jag misstänker att staden har en del GDPR-kompetens som ni kanske använder i första hand.

 

2.     Som vi har pratat om tidigare är det inte helt självklart att avtalet omfattas av Hamburg-undantaget. Man skiljer på avtal om reella samarbeten och avtal där upphandlande myndigheter köper tjänster av varandra. Det innebär att det ska finnas åtaganden från båda parter om att bidra till fullgörandet av tjänsten genom samarbetet. I vilken utsträckning respektive part måste bidra och på vilket sätt ersättning får utgå är emellertid inte prövat.

 

Hör gärna av er till mig eller Pontus, som har gjort den största delen av arbetet med avtalet, om ni har några frågor.

 

Trevlig helg!

 

Hälsningar

Hanna

 

Hanna Lundqvist

Advokat - Associate

Lindahl

Advokatfirman Lindahl KB

P.O. Box 11911, SE-404 39 Göteborg, Sweden

TELEPHONE +46 31 799 10 00
DIRECT DIAL +46 31 799 10 82
MOBILE +46 73 147 27 82
FAX +46 31 799 10 99
VISITORS Södra Hamngatan 37-42
EMAIL hanna.lundqvist@lindahl.se


STOCKHOLM   GÖTEBORG   MALMÖ   UPPSALA   ÖREBRO   HELSINGBORG   www.lindahl.se
 

Facebook  LinkedIn
 

All services rendered by Lindahl are subject to the General Terms and Conditions available at www.lindahl.se.
This communication is confidential and is only intended for the use of the individual or entity to which it is directed. It may contain information that is privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient please notify us immediately. You should not copy it or disclose its contents to any other person.
Any personal data will be processed in accordance with Lindahl's privacy notice,
available here.

Winner

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

När du skickar e-post till Alingsås kommun behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. För att läsa mer om hur Alingsås kommun behandlar dina personuppgifter: https://www.alingsas.se/gdpr