06 februari 2007

Kurs

Idag var det dags för ledarutbildningn igen. Det var intressant och vi började dagen med FIRO. FIRO står för "fundamental interpersonal relations orientation" och teorin beskrevs först av William Schutz.

Enligt FIRO går alla grupper igenom upp till tre olika stadier under sin livstid. I den första fasen formas gruppen, det vill säga det avgörs vilka som ska vara med respektive inte med i den. Den fasen kallas för tillhörighetsfasen och som ledare styr man med makt i den här fasen. Man ska ge tydliga direktiv.

Mellan tillhörighetsfasen och rollsökningen hamnar gruppen i "gemytet". Eller gemyt-träsket som kursledaren så fint uttryckte sig. Mysfikornas tid när alla bara storttrivs med varandra. En mycket kortvarig period....

I det andra stadiet - Rollsökningen - avgörs vilka roller var och en av medlemmarna ska ha och vilken hierarki som ska råda inom gruppen. Medlemmarna i gruppen söker sina roller och var de skall hamna i gruppen. Det finns tre stadier i rollsökningen; konflikt, samarbete och blottläggning. Man kan vandra mellan de olika delarna av rollsökningen beroende på var man är. Ledaren styr genom handledning - coachning.

I det tredje stadiet fungerar gruppen effektivt och medlemmarna vet var de har varandra. Den fasen kallas för samhörighet och i den här fasen skall ledaren bara finnas i bakgrunden.

Varje förändring nollställer gruppen och man börjar om igen. Det kan dock gå fortare att ta sig förbi ett stadium andra, tredje, fjärde gången. Den snabbaste vägen går genom blottläggning i rollsökningsfasen. De flesta grupper når aldrig samhörighetsfasen utan ligger och pendlar mellan tillhörighet och rollsökning.

Efter FIRO gick vi igenom bl.a. JOHARIS FÖNSTER som är ett intressant "test" för att se hur du själv och människor runt omkring dig uppfattar dig.

Här kan man göra ett test på webben: http://kevan.org/johari

Det var en intressant dag med massor av övningar så jag var ganska trött när klockan slog 5 och det var dags att åka hem. Peter var hemma med barnen idag och hade fixat en jättegod middag. Efter maten åkte jag iväg till porslinsmålningen och det är så avkopplande att sitta och måla en stund.

Nu ska jag krypa i säng med del två Lians Hearns serie om Otori-klanen. Den är ruggigt spännande!!

Natti natti

1 kommentar:

netha sa...

Lät som en mycket intressant kurs och nyttig.
Kramis