22 mars 2007

Internationella vattendag

Vatten är liv!

Idag är det internationella vattendagen.

http://www.un.dk/swedish/miljo/Water/Vattendagen.htm

Inga kommentarer: