04 juli 2007

Höger- eller vänsterögd?

I Aftonbladet har de en test som avgör om man är höger- eller vänsterögd. Den bästa kombinationen är högerhänta som är vänsterögda. Både jag, Peter och Cassandra testade och vi är alla tre den vinnande kombinationen :)) Vi ska enligt testat ha bättre uppfattningsförmåga och läsa snabbare.

Så vet du om du är höger- eller vänsterögd:
Titta med båda ögonen och peka på ett föremål långt bort. Håll kvar handen och blunda med vänster. Om du fortfarande pekar på samma föremål är du högerögd. Annars är du vänsterögd.

Inga kommentarer: