22 oktober 2006

Hon eller han?

En språklärare försökte förklara det här med tinget "kön" för sina elever.T ex, sa läraren, benämns båtar, flygplan och orkaner som "hon".En av eleverna undrade vilket kön isåfall en dator skulle vara. Läraren gjorde detta till en gruppuppgift och delade upp klassen i två grupper - killar för sig och tjejer för sig. Uppgiften var att ge datornett kön och motivera varför.

Tjejerna kom fram till att en dator definitivt är en "han" eftersom:
1. Han kan en hel del, men vet sällan hur han ska använda sin talang utanatt få instruktioner.
2. Det är meningen att han skall hjälpa till att lösa dina problem , menhälften av tiden är han själv det största problemet.
3. För att få hans uppmärksamhet måste du först sätta på honom.
4. Så fort du skaffat dig en vet du att om du bara hade väntat litet längreskulle du kunna hittat en bättre modell.

Killarna, å andra sidan, ansåg att en dator är en "hon" eftersom:
1. Ingen, utom hennes skapare, kan förstå den inbyggda logiken.
2. Det språk en dator använder för att kommunicera med en annan dator ärobegripligt för alla som inte är datorer.
3. Minsta lilla misstag lagras i ett långtidsminne och kommer att ställa till problem långt efteråt.
4. Så fort du har fastnat för en, kommer du tvingas att spendera halvalönen på mer eller mindre nödvändiga tillbehör.

Inga kommentarer: