09 oktober 2006

Våra namn

Susanne är en fransk form av kvinnonamnet Susanna med grekiskt ursprung och som i sin tur går tillbaks till ett hebreiskt namn som betyder "lilja". Namnformen Susanne började användas i Sverige i slutet av 1800-talet och under 1900-talet tog den överhand över formen Susanna. Idag är det fyra gånger så frekvent som denna. Susanne en popularitesperiod på 1960- och 1970-talet och var en tid det femte vanligaste flicknamnet. Det fanns 31 december 2004 totalt 50 985 personer i Sverige med förnamnet Susanne, varav 30 942 hade det som tilltalsnamn. År 2003 fick 143 flickor namnet, varav 11 fick det som tilltalsnamn. Namnsdag: saknas. (1986-92: 11 augusti, numera Susanna)

Samuel är i Bibeln en profet som verkade under den tid då israeliterna bekämpade filistéerna.
Samuel blev av Gud vald som språkrör mellan honom och människorna. Han hade också stor politisk makt och var den som valde ut konungen i Israel. Samuel (Schemuel på hebreiska) betyder "Gud hör bön".

William är den engelskspråkiga varianten av namnet Vilhelm. Namnet är sammansatt av orden vilja och hjälm. Under senare år har denna variant av namnet blivit väldigt vanlig även i Sverige, och rent av blivit vanligare än den svenska namnformen. Namnet har dock använt i Sverige sedan 1675. Bland de pojkar som föddes 2003 och 2004 var William det allra vanligaste namnet. Det finns omkring 25 000 personer vid namn William, varav knappt hälften bär namnet som sitt tilltalsnamn. Ett vanligt smeknamn för dem som heter William i den engelskspråkiga delen av världen är Bill.

Cassandra är ett kvinnonamn med grekiskt ursprung, troligtvis bildat av kekasmai - skina, glänsa och aner - människa. I Sverige fanns det den 31 januari 2004 2078 kvinnor som hade Cassandra som namn. Majoriteten av dessa är under tio år då mamnet har ökat enormt i popularitet under det senaste årtiondet, från att ha varit ett namn som någon enstaka bar till att bli ett av de vanligare dopnamnen. I den grekiska mytologin är Cassandra en trojansk prinsessa som kunde se in i framtiden. Apollon, som blivit förälskad i henne, hade gett henne dessa egenskaper, men då hon avvisade honom förbannade han henne med att hon endast skulle kunna förutspå olyckor och aldrig bli trodd.

Peter, mansnamn, från grekiskans petros "sten" eller "klippa". Namnet tar formerna Petrus på latin, Pjotr på ryska, Pierre på franska. Ryska tsarer med namnet Pjotr kallas på svenska Peter. Peter var ett modenamn på 1970- och 1980-talen men är just nu på väg nedåt i topplistorna. 31 december 2005 fanns det totalt 110 902 personer i Sverige med namnet Peter varav 62 709 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 547 pojkar namnet, varav 32 fick det som tilltalsnamn. Namnet togs in i almanacka 1986 tillsammans med Petter på den 29 juni där Petrus sedan länge haft sin namnsdag. 1993 försvann Petter och 2001 även Petrus. Peter delar nu namnsdag med Petra. Namnsdag: 29 juni

Källa: Wikipedia

Inga kommentarer: