12 juni 2007

Slaget vid Lepanto

"Slaget vid Lepanto" av Paolo VeroneseSlaget vid Lepanto var ett sjöslag som stod utanför staden Lepanto (nuvarande Naupaktos i Grekland) den 7 oktober 1571. I maktkampen mellan de två starkaste staterna i medelhavsområdet, Spanien och Osmanska riket, var kontrollen över medelhavets handelsleder av yttersta vikt. Slaget var viktigt även i kampen mellan kristendom och islam.
De två flottorna bestod dels av en allians (Heliga ligan) mellan Spanien, Kyrkostaten, Venedig och Malteserorden, Genua och Savojen med 208 fartyg, 30 000 soldater och 50 000 galärslavar och sjömän, och på den andra sidan, en till antalet överlägsen osmansk flotta, ledd av Ali Pascha, med 100 000 man.
Kampen blev lång och hård, men när osmanernas överbefälhavare stupade förlorade dessa sin stridsmoral och slaget förlorades; 200 osmanska galärer sänktes eller togs i pris. Det räknade runt 10 000 döda i den kristna flottan, och omkring 25 000 stupade osmanska krigare och sjömän. De osmanska styrkorna led svårt av att skeppen var dåligt byggda och seglades av ovana sjömän, vilket visade sig vara viktigare i det långa loppet. Konsekvensen blev att det osmanska riket för evigt förlorade greppet om Medelhavets vattenvägar. För Spanien innebar det att kung Filip II stärktes i sin motreformatoriska strävan.
En av de efteråt mer kända deltagarna i slaget var författaren Miguel Cervantes som sårades och förlorade rörligheten i sin vänstra arm, han blev senare fångatagen av osmanerna och tillbringade fem år av sitt liv som krigsfånge. Denna episod av hans liv återges i hans berömda roman Don Quijote.

Inga kommentarer: